Vent litt, vi jobber med saken

L o a d i n g . . .

Velkommen til byggesøknadsløsningen

Her kan du arbeide med, signere og sende inn byggesøknader til alle landets kommuner.

Tjenesten MAKS-søk er tilgjengelig for alle som abonnerer på kvalitetsledelsessystemet MAKS, levert av Arkitektbedriftene i Norge (AiN).  Abonnement på MAKS er forbehold arkitektbedrifter som kvalifiserer for medlemskap i AiN.

Vi legger vekt på:

  • gjenbruk av data
  • gode brukeropplevelser
  • kontroll av skjema før innsending for å unngå feil og mangler
  • veiledning i form av tilpassede skjemaløsninger for arkitekter

Tjenesten ble lansert mai 2018. Siden februar 2019 er det mulig å sende en komplett søknad (rammesøknad, nabovarsel, IG, Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest) fra denne siden.
Det er foreløpig ikke mulig å sende endringsmeldinger, men dette jobbes med.

All innsending og signering skjer med din personlige Altinn-bruker. Men du kan arbeide med alle søknadstyper med din vanlige MAKS-bruker inntil du skal gjøre en innsending.

 

DiBK_FTB_knapp